- Zapytania ofertowe

- Wyniki ZF
Biuro:
ul. Sołtyka 16
39-300 Mielec
Tel/Fax: +48 17 7887270
Mobile: +48 602766982
szel-tech@szel-tech.pl
Projekty UE

  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka


  Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasobnika energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe oraz posiadającego możliwość odzysku niskotemperaturowej energii odpadowej

  Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
  Okres realizacji: 2017-2018


  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


  Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego projektu udzieli: :
  Paweł Bałon, e-mail: p.balon@szel-tech.pl, Tel/Fax:+48 17 7887270


  Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

  - http://www.rpo.podkarpackie.pl/  Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0158/17 pt. "Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasobnika energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe oraz posiadającego możliwość odzysku niskotemperaturowej energii odpadowej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.