- Zapytania ofertowe

- Wyniki ZF
Biuro:
ul. Sołtyka 16
39-300 Mielec
Tel/Fax: +48 17 7887270
Mobile: +48 602766982
szel-tech@szel-tech.pl
Projekty UE

    Utworzenie specjalistycznego CBR na potrzeby przemysłu lotniczego oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej
    Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy SZEL-TECH poprzez stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu opracowania nowych innowacyjnych produktów będących wynikami prowadzonych prac badawczo-rozwojowych
    Beneficjent: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
    Okres realizacji 2018-2020