- Zapytania ofertowe

- Wyniki ZF
Biuro:
ul. Sołtyka 16
39-300 Mielec
Tel/Fax: +48 17 7887270
Mobile: +48 602766982
szel-tech@szel-tech.pl
Projekty UE

  DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w waszą przyszłość


  Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych

  Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
  Okres realizacji: 2014-2015


  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


  Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego projektu udzieli:
  Paweł Bałon, e-mail: p.balon@szel-tech.pl, Tel/Fax:+48 17 7887270


  Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

  - http://www.poig.gov.pl
  - http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/
  - http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/ RozpoczetonaborwnioskowdoDzialania14Wsparcieproj_celowych_POIG.aspx


  Projekt nr POIG.01.04.00-18-280/13 pt. "Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych" Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych przez beneficjenta SZEL-TECH dla konkursu: Konkurs 1.4/1/2013/POIG